Mevcut binanızın yerine depreme dayanıklı, modern bir binaya sahip olmak ister misiniz?
NEDEN PRODEMA?
group-3

Kurumsal Yaklaşım

İster on daireden oluşan küçük bir apartman ister yüzlerce daireden oluşan bir site olun; PRODEMA ciddi ve güvenilir bir müteahhit arayan tüm kat maliklerinin hizmetindedir.
medald

Yüksek Kalite Üretim

Bir inşaatta yapılan imalatın niteliğini iki ana unsur belirlemektedir: malzeme ve işçilik kalitesi.
chart

Güçlü Finansal Yapı

Büyük bir emeklilik fonunun iştiraki olması sebebiyle PRODEMA dönemsel ekonomik çalkantılardan, satışlardan veya maliyetlerdeki artışlardan etkilenmeden taahhütlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.
trg

Akıllı Tasarım

Kentsel dönüşüm kat malikleri için hem binalarını depreme karşı dayanıklı kılmak hem de daha iyi ve yaşanılabilir daireler üretmek için bir fırsat sunmaktadır.
sorumlu

Sorumlu Müşteri İlişkileri

PRODEMA sürecin başından sonuna kadar kat malikleri ile samimi, şeffaf ve sorumlu bir ilişki tesis edilmesine önem vermektedir.
setting

Etkin Teknik Servis

Dönüşüm süreci sonrasında; daireler kat maliklerine teslim edildikten sonra da, PRODEMA kat maliklerine hizmet vermeye devam eder.
anasayfa

KENTSEL DÖNÜŞÜM

31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ile Türkiye kronikleşmiş hayati bir sorunun çözümü için gerekli yasal altyapıya kavuşmuştur.

6306 sayılı kanun deprem riski altındaki yapıların dönüşmesi için hem önemli ekonomik teşvikler getirmekte hem de mülkiyet hakkını sınırlayıcı yasal zorunluluklar ortaya koymaktadır.

Kentsel dönüşüm, şehirin bir bölümünün veya ciddi anlamda büyük bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi olasılıklarının da içine katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılarak yerine toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza indirmek için yapılan kamusal çalışmalardan biridir.

2012 yılında hazırlanan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile birlikte “Kentsel Dönüşüm” kavramı gündemimize gelmiştir. Bu kanunda ‘Riskli Yapı’ ve ‘Riskli Alan’ diye iki çeşit tanım yapılmıştır. Halkın riskli yapıların depremlere dayanıklı hale getirilmesi sürecini de “Kentsel Dönüşüm” kavramı ile ifade etmeye başlaması sonucu 6306 sayılı kanun Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak telaffuz edilegelmiştir.

Kentsel Dönüşüm tüm Türkiye’de tüm illeri, ilçeleri ve mahalleri kapsamaktadır.

 1. Mülk sahipleri bina yapımı için devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi kullanabilirler
 2. Kat malikleri kentsel dönüşüm kira yardımı alabilirler
 3. Dairede Bulunan Kiracılar ise yeni daire alımında devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredisi kullanabilirler veya taşınma yardımı alabilirler
 4. Binanın yapımı için tüm noter harcı, belediye – tapu harçlarından muafiyet vardır.

Malik Başvurusu İçin:

 • Başvuru dilekçesi, (Islak imzalı olmalıdır.)(İlgili Belediye tarafından Verilecek)
 • Nüfus cüzdanı Aslı ve fotokopisi,
 • Riskli Yapı Tespit Raporu Aslı ve Fotokopisi (Yetkilerce Onaylı),
 • Tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı Aslı ve Fotokopisi

Bağımsız bölümü belli olmayan arsa paylı tapularda ayrıca riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ve ada/parsel bilgileri ile uyumlu olacak şekilde bağımsız bölümü gösterir emlak vergi beyannamesi istenecektir.

 • Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı (elektrik, su, doğalgaz, telefon hizmetleri ile ilgili) son üç aya ait faturalardan(riskli yapıyı tahliye tarihinden üç ay öncesini kapsamaktadır)birinin aslı ,
 • Yıkılan Yapılar Formu (Islak imzalı ve mühürlü), Aslı ve Fotokopisi
 • Binanın yıkıldığını teyit eden Belediye/İlgili Kurumca verilmiş ıslak imzalı ve mühürlü yazı istenecektir.
 • Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak, imzalı ve mühürlü Adres Bilgileri Raporu,
 • Hak sahibine/vekiline ait vadesiz, TL, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait hesap cüzdanı Aslı ve fotokopisi alınacaktır.

Not: Riskli Yapı Raporu onaylanıp ,kat malikine bildirim yapılmadan Kat maliki ikametgahını değiştirmemelidir.

Vekâletname ile başvuru yapılacak ise;

 1. Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması
 2. Vekaletname aslı ve fotokopisi
 3. Vekâletname ile birlikte vekilin kimlik aslı ve fotokopisi

DÖNÜŞÜM SÜRECİ

donusum-sureci

Kentsel dönüşüm projesi ile binamızı yenileyen Prodema ve ekibine, profesyonel yaklaşımları ve her zaman çözüm odaklı oldukları için teşekkür ediyorum.

Daha önce gecekonduların var olduğu bir bölgeyi,  modern bir siteye, bir yaşam alanına dönüştürdüler.

Bizi yeni evimizle buluşturan, hayallerimizi gerçekleştiren Prodema ekibine özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.