MEVZUAT

Kat Mülkiyeti Kanunu

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Uygulama Yönetmeliği