AKILLI DÖNÜŞÜM

31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile...
DEVAM

PROJELER

Doğru tasarım, akılcı planlama ve etkin kontrol,
başarımızın arkasındaki temel unsurlardır.
DEVAM

NEDEN PRODEMA ?

Güvenli bir yatırımcı/müteahhit arayan arsa maliklerine
PRODEMA ile çalışmalarını tavsiye ediyoruz...
DEVAM

Arsanızı veya mevcut binanızı en karlı şekilde değerlendirmek ister misiniz?

Arsanızı veya mevcut binanıcı en karlı şekilde değerlendirmek ister misiniz?

NEDEN PRODEMA ?

KURUMSAL YAKLAŞIM

PRODEMA ciddi ve güvenilir bir yatırımcı/geliştirici arayan arsa sahiplerinin hizmetindedir. Nitelikli ve deneyimli ekibi, hiçbir teknik ve hukuki boşluğa yer bırakmayan dikkatli süreç yönetimi ve müşterilerinin çıkarlarını önceleyen etik yaklaşımı ile sizlerin hizmetindedir.

AKILLI TASARIM

PRODEMA, müşterilerine hem depreme dayanıklı hem de çağın tüm konforlarına sahip, yaşanabilir daireler üretmektedir.

YÜKSEK KALİTE ÜRETİM

Bir inşaatta yapılan imalatın niteliğini iki ana unsur belirlemektedir: malzeme ve işçilik kalitesi.

SORUMLU MÜŞTERİ İLİŞKİLER

PRODEMA sürecin başından sonuna kadar kat malikleri ile samimi, şeffaf ve sorumlu bir ilişki tesis edilmesine önem vermektedir.

GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI

Büyük bir emeklilik fonunun iştiraki olması sebebiyle PRODEMA dönemsel ekonomik çalkantılardan, satışlardan veya maliyetlerdeki artışlardan etkilenmeden taahhütlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.

ETKİN TEKNİK SERVİS

İnşaat süreci sonrasında; daireler kat maliklerine teslim edildikten sonra da, PRODEMA kat maliklerine hizmet vermeye devam eder..

PROJELER

Tamamlanan
Projeler

PRODEMA hem arsa sahipleri
hem de müşteriler tarafında en
üst düzeyde memnuniyeti sağlar.

Devam Eden Projeler& Gelecek Projeler

Devam Eden &
Gelecek Projeler

Kat malikleri ile dönüşüm konusunda mutabık kalınmasını müteakip yeni proje için mimari çalışmalara başlanır. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM

31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile
Türkiye kronikleşmiş hayati bir sorunun çözümü için gerekli yasal altyapıya kavuşmuştur.

6306 sayılı kanun deprem riski altındaki yapıların dönüşmesi için hem önemli ekonomik
teşvikler getirmekte hem de mülkiyet hakkını sınırlayıcı yasal zorunluluklar ortaya koymaktadır.

REFERANSLARIMIZ

  • Daha önce gecekonduların var olduğu bir bölgeyi,  modern bir siteye, bir yaşam alanına dönüştürdüler.

    Sibel Yıldız
  • Bizi yeni evimizle buluşturan, hayallerimizi gerçekleştiren Prodema ekibine özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum.

    Ahmet Yılmaz
  • Kentsel dönüşüm projesi ile binamızı yenileyen Prodema ve ekibine, profesyonel yaklaşımları ve her zaman çözüm odaklı oldukları için teşekkür ediyorum.

    Zerrin Öztürk