KENTSEL DÖNÜŞÜM

31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ile Türkiye kronikleşmiş hayati bir sorunun çözümü için gerekli yasal altyapıya kavuşmuştur.

6306 sayılı kanun deprem riski altındaki yapıların dönüşmesi için hem önemli ekonomik teşvikler getirmekte hem de mülkiyet hakkını sınırlayıcı yasal zorunluluklar ortaya koymaktadır.

Bu yasal zorunluluk ve teşviklerin başlıcaları şunlardır:

  • Riskli yapı olarak tespit edilen herhangi bir bina malikleri tarafından tespiti müteakip 60 günden az olmayan bir süre içinde yıkılmalıdır. Yıkılmadığı takdirde yapının bulunduğu ilçe belediyesi yıkımı yapacak ve maliyeti ölçüsünde malikleri borçlandıracaktır.
  • Riskli yapı başvurusu apartmanda bulunan kat maliklerinden herhangi biri tarafından yapılabilmektedir. Riskli yapı sürecini başlatmak için çoğunluk olmaya gerek yoktur.
  • Bina yıkıldıktan sonra yerine yapılacak yapı ile ilgili karar hakkı (müteahhitle yapılacak anlaşma, projenin belirlenmesi vb.) arsa payının en az 2/3’ünü temsil eden kat maliklerine aittir. 2/3’ün kararına katılmayan kat maliklerinin arsa payları için yasanın öngördüğü şekilde zorunlu satış yapılabilmektedir.
  • Riskli Yapının kat malikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile anlaşmalı bankalardan 125.000 TL’ye kadar kentsel dönüşüm kredisi kullanabilmektedir. Kentsel dönüşüm kredisinin yıllık faizinin %4’lük bölümü Bakanlık tarafından teşvik olarak ödenmektedir. Verilen bu teşviğin geri ödemesi yoktur.
  • Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanmak istemeyen kat malikleri eğer riskli yapının bulunduğu dairede ikamet ediyor ve dönüşüm nedeniyle taşınmak zorunda kalıyorsa; kendilerine Bakanlık tarafından dönüşüm süresince aylık kira yardımı verilmektedir.

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında binalarını yenilemenin kat malikleri açısından önemli faydaları söz konusudur. Bu faydaları kısaca aşağıdaki gibi dört başlıkta belirtebiliriz:

  • Depreme dayanıklı bir yapıda ikamet etmek, olası bir depremde can ve mal kaybının önüne geçmek
  • Daha iyi tasarlanmış, daha konforlu ve yeni dairelere sahip olmak, yaşam kalitesini artırmak
  • Dönüşüm sonrası daire değerinde yaşanan önemli artıştan faydalanmak, görece küçük bir yatırımla dikkate değer bir getiri elde etmek
  • Bakanlığı sağladığı teşviklerden faydalanmak, riskli yapılara yönelik ileride kamu tarafından yapılabilecek müdahale ve kamulaştırma girişimlerini bertaraf etmek

DÖNÜŞÜM SÜRECİ