HAKKIMIZDA

PRODEMA A.Ş. 2012 yılında Kentsel Dönüşüm kapsamında konut projeleri geliştirmek ve inşa etmek amacıyla kurulmuştur. İlk günden itibaren deneyimli kadrosu ile kentsel dönüşüm sürecinin teknik, hukuki ve mali yönlerinin tümünde uzmanlaşarak paydaşlarına kusursuz hizmet vermeyi hedeflemiştir.

İstanbul’un dönüşüm akslarında geliştirilen projeler, PRODEMA‘nın özel ilgi alanına girmektedir. Analitik yaklaşım, akıllı tasarım ve yüksek kaliteli üretim prensiplerini her ölçekte proje için hayata geçirebilecek şekilde organize olmuş ve güvenilir ve kurumsal bir yatırımcı arayan arsa sahiplerinin öncelikli adresi olmuştur.

2015 yılı itibariyle; şirketimiz Hollanda merkezli Aevitas grubunun bir parçası olmuş ve teknik kabiliyetinin yanında güçlü finansal imkanlara sahip hale gelmiştir. PRODEMA, her türlü pazar şartlarından ve ekonomik koşullardan bağımsız olarak taahhütlerini yerine getirme gücüne sahiptir.

NEDEN PRODEMA ?

KURUMSAL YAKLAŞIM

PRODEMA ciddi ve güvenilir bir yatırımcı/geliştirici arayan arsa sahiplerinin hizmetindedir.  Nitelikli ve deneyimli ekibi, hiçbir teknik ve hukuki boşluğa yer bırakmayan dikkatli süreç yönetimi ve müşterilerinin çıkarlarını önceleyen etik yaklaşımı ile sizlerin hizmetindedir.

AKILLI TASARIM

PRODEMA, müşterilerine hem depreme dayanıklı hem de çağın tüm konforlarına sahip, yaşanabilir daireler üretmektedir.

YÜKSEK KALİTE ÜRETİM

Bir inşaatta yapılan imalatın niteliğini iki ana unsur belirlemektedir: malzeme ve işçilik kalitesi. PRODEMA tedarikçileriyle kurmuş olduğu uzun dönemli işbirliği ve aynı dönemde çok sayıda proje yönetmenin sağladığı büyük ölçekli tedarik imkanı ile tespit edilen bütçe içerisinde mümkün olan en iyi malzemeyi mümkün olan en iyi şartlarda temin etmektedir.

İmalat işlerini yürüten alt yüklenicileri ve ekipleri hem sahadaki teknik ekibi hem de merkez kadrodan deneyimli uzman personeli ile sürekli denetlemekte; işçiliğin hatasıza yakın olmasına gayret etmektedir.

SORUMLU MÜŞTERİ İLİŞKİLER

PRODEMA sürecin başından sonuna kadar kat malikleri ile samimi, şeffaf ve sorumlu bir ilişki tesis edilmesine önem vermektedir.

Kat Malikleriyle henüz ilk temas sağlandığından itibaren her daim sorularını cevaplayacak ve resmi işlemlerde destek olacak ilgili personelin bilgisi paylaşılır. Zamanlı ve doğru olarak bilgilendirilmelerine azami gayret gösterilir

ETKİN TEKNİK SERVİS

İnşaat süreci sonrasında; daireler kat maliklerine teslim edildikten sonra da, PRODEMA kat maliklerine hizmet vermeye devam eder. Teslim edilen dairelerde olabilecek tüm teknik arıza ve kusurlara anında müdahale edip en kısa süre içerisinde de kalıcı çözüm üretmek PRODEMA’ nın öncelikler arasındadır. PRODEMA müşteri şikayetleri ve geri bildirimlerini sürekli gelişim programı kapsamında titizlikle değerlendirir ve tekrarlanmasını önler.

GÜÇLÜ FİNANSAL YAPI

PRODEMA dönemsel ekonomik çalkantılardan, satışlardan veya maliyetlerdeki artışlardan etkilenmeden taahhütlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirir.

Ayrıca, arsalarını kısmen veya tamamen satmak isteyen maliklere rayiç bedeller üzerinden en uygun satın alma teklifini yapar.