MEVZUAT

Kat Mülkiyeti Kanunu

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği